Ångbastu varmare än torrbastu trots samma temperatur?

Temperaturen kan upplevas varmare i ångbastu än vad samma temperatur upplevs i en vanlig bastu, så kalla ”torrbastu”. Någon gång undrat hur det kommer sig?

Förklaringen till detta börjar hos människans kropp. Vi svettas för att reglera kroppens värme, dvs kroppen kyler ned sig vid svettning. När svettdropparna förångas (avdunstar till ånga), så används energi från huden till förångningen. Vilket motarbetar kroppens inre temperatur att stiga.

Varför upplevs då temperaturen varmare i ångbastu än vanlig bastu?
Luftfuktigheten är nyckeln till denna frågeställning: det som sker i en ångbastu är att luftfuktigheten är så hög att luften redan är mättad med ånga – vilket medför att svetten kan inte avdunsta. Detta innebär att man förlorar ”nedkylningseffekten” när man svettas i en ångbastu – vilket leder till en upplevd högre temperatur än om luften inte var mättat (som är fallet i torrbastu).