Är det farligt med bastubad under sin graviditet?

Är det farligt med bastubad under sin graviditet? Många kanske tror att bastubad inte är så bra att göra under sin graviditet. I motsats till vanlig uppfattning är det inte alls farligt att basta under graviditeten. Bastubad påverkar kroppens utsida genom temperaturökning. Kroppens centrala temperatur ändras marginellt, vilket inte på något vis påverkar en graviditet.

Tidigare har det funnits en oro för att bastubadande skulle kunna vara farligt. Det är dock visat att den kritiska temperaturen inte uppnås vid bastubadande. Dessutom har studier i Finland , där gravida bastade i snitt två gånger per vecka under den kritiska tiden, kommit fram till att det inte fanns någon ökad risk för missbildningar, exempelvis ryggmärgsbråck. Förekomsten av dessa missbildningar är låg i Finland. Heta bad i tidig graviditet har däremot beskrivits kunna öka risken för missbildningar. Orsaken till skillnaden är sannolikt att kroppen vid heta bad inte har möjlighet att göra av med överskottsvärmen. Den kritiska temperaturen kan därför uppnås under bad, dock inte i bastun.

Som många vet är bastubad otroligt populärt i hela Finland. I en annan del av världen, som ständigt har varmare klimat än i Skandinavien, nämligen i Mexiko kallas bastun Temazcal och dess betydelse genom tiderna har varit primärt medicinsk. I en Temazcal kunde de flesta sjukdomar kureras, och den används än idag flitigt för att till och med underlätta graviditet och barnafödande.

”Att basta under graviditeten är ofarligt. Det är lättare för kroppen att reglera värmen i en bastu än i ett bad. Även om kroppen kan reglera värmen genom att svettas, är det ändå klokt att gå ut ur bastun om det blir för varmt.” – 1177.se
Lär mer här.

Bastubad är alltså inte farligt under sin graviditet om du bastar på under rimliga temperaturer.

Har du några andra frågor, funderingar eller tips, hör gärna av dig!
Kontakta oss.