Vilket land var egentligen först med bastubad?

Vilket land var egentligen först med bastubad? Vanlig tro är att bastun kommer från Finland. Till norden kom bastun för cirka 2 000 år sedan, urgamla anteckningar indikerar på att vikingarna tog med sig det bastubadande konceptet från den tid dem härjade i Konstantinopel (nuvarande Turkiet). Finskorna anammade kulturen snabbt, och byggde sina första bastuvarianter nedgrävda utan skorsten..

Men det äldsta fyndet som har hittats är på en utav Orkneyöarna utanför Skottland. Fyndet tyder på att bastun användes redan för 6 000 år sedan. Forskare menar på att bastun användes för att rena kroppen och själ under spirituella ceremonier.

Klicka här för att läsa mer om bastuns ursprung.
Har du några andra funderingar, frågor eller tips? Kontakta oss!